Acanthamoeba - nebezpečný prvok v našom okolí

Acanthamoeba je malý prvok, ktorý môže spôsobiť infekcie u človeka a zvierat. Tieto prvky sú bežne prítomné v životnom prostredí a môžu sa nachádzať v rôznych zdrojoch, ako sú napríklad prírodné vody, pôda, ale aj v našich domácnostiach v kúpeľniach, bazénoch či čističkách vody.

Acanthamoeba môže spôsobiť závažné ochorenia, ako je Acanthamoeba keratitída, ktorá postihuje oči a môže viesť až k oslepnutiu, alebo Acanthamoeba granulomatózna encefalitída, ktorá sa vyskytuje zriedkavo, ale môže byť veľmi nebezpečná, pretože postihuje mozog a môže viesť až k smrti.

Prevencia pred infekciou Acanthamoeba je veľmi dôležitá. Akékoľvek zdroje, kde sa môže nachádzať Acanthamoeba, ako sú napríklad bazény, by mali byť pravidelne čistené a dezinfikované. Pri používaní kontaktných šošoviek je tiež dôležité dodržiavať hygienické opatrenia, aby nedochádzalo k prenosu Acanthamoeba na šošovky a následne na oči.

Ak sa u vás objavia príznaky infekcie, ako sú napríklad bolesť oka, podráždenie, slzenie alebo rozmazané videnie, ihneď vyhľadajte odbornú lekársku pomoc.

Acanthamoeba môže byť nebezpečná, ale s prevenciou a rýchlym ošetrením sa môžete ochrániť pred závažnými následkami.