Ako dlho žije slon

Slony sú veľké a dlhoveké zvieratá, ktoré v prirodzených podmienkach môžu žiť až 70 až 80 rokov. To je v porovnaní s inými veľkými cicavcami relatívne dlhý vek, hoci sa niektoré individuá môžu dožiť aj vyššieho veku.

Slony žijú v stádoch, kde sú vedené materskými samicami a kde sa starajú o mláďatá a choré alebo staré jedince. Slony sú veľmi sociálne zvieratá a ich stáda sú obvykle veľmi pevne spojené.

Slony sú ohrozeným druhom a ich počet v prirodzenom prostredí sa v dôsledku ľudskej činnosti značne znížil. Sú chránené zákonmi a snažia sa im pomôcť rôzne organizácie zaoberajúce sa ochranou zvierat.