ChatGPT je chatbot, ktorý je založený na jazykovom modeli GPT (Generative Pre-training Transformer). Jazykové modely sú počítačové programy, ktoré sa učia pravdepodobnosti výskytu jednotlivých slov v jazyku a dokážu tak vytvárať syntakticky správne vety a texty.

GPT je jazykový model, ktorý bol navrhnutý tak, aby bol schopný generovať pútavý text na základe dát, ktoré mu sú poskytnuté. ChatGPT je chatbot, ktorý je založený na GPT jazykovom modely a je schopný odpovedať na otázky používateľov a vytvárať užitočné odpovede na základe toho, čo sa naučil z dát, ktoré mu boli poskytnuté.

Keď ChatGPT dostane otázku od používateľa, prečíta si ju a zistí, aké slová sú v nej obsiahnuté. Potom použije svoje poznanie o pravdepodobnosti výskytu jednotlivých slov v jazyku a vytvorí syntakticky správnu odpoveď na otázku. ChatGPT môže byť naučený na rôzne témy a môže používať rôzne prístupy k vytváraniu odpovedí, v závislosti od toho, čo sa od neho očakáva.

Aby ChatGPT mohol správne fungovať, je potrebné mu poskytnúť dostatok dát, aby sa mohol naučiť pravdepodobnosti výskytu jednotlivých slov a vytvárať syntakticky správne odpovede. ChatGPT je schopný sa učiť a adaptovať sa na rôzne témy a situácie, takže môže byť užitočným nástrojom pre rôzne úlohy a aplikácie.