Ako funguje elektromobil

Elektromobily sú poháňané elektrickým motorom, ktorý je napájaný z batérie. Keď vodič stlačí plynový pedál, elektrický motor sa roztočí a poháňa kolesá vozidla. Batéria sa nabíja cez elektrickú sieť alebo prostredníctvom solárnych panelov alebo iných zdrojov obnoviteľnej energie.

Výhody elektromobilov zahŕňajú:

  • Nižšie náklady na prevádzku v porovnaní s benzínovými alebo naftovými vozidlami, pretože cena elektrickej energie je nižšia ako cena benzínu alebo nafty.

  • Lepšiu účinnosť, pretože elektrický motor je účinnejší ako spaľovací motor.

  • Menšiu závislosť na fosílnych palivách, čo je výhodné pre životné prostredie a pomáha znižovať emisie skleníkových plynov.

Nevýhody elektromobilov zahŕňajú:

  • Nižšiu dojazdovú vzdialenosť v porovnaní s benzínovými alebo naftovými vozidlami, pretože batérie elektromobilov majú obmedzenú kapacitu.

  • Vyššie počiatočné náklady na nákup vozidla v porovnaní s benzínovými alebo naftovými vozidlami, pretože elektromobily sú stále drahšie na výrobu.

  • Obmedzenú dostupnosť elektrických nabíjacích staníc v niektorých oblastiach.

  • Obmedzenú životnosť batérií v porovnaní s životnosťou spaľovacieho motora.