Ako funguje tryskový - prúdový motor

Tryskový motor je druh vysokovýkonného spaľovacieho motora, ktorý využíva stlačený vzduch na spaľovanie paliva. Tento motor sa používa najmä v lietadlách, ale aj v niektorých automobiloch a iných zariadeniach.

Princíp fungovania tryskového motora je nasledovný:

  1. Do motora sa zavedie palivo a stlačený vzduch.

  2. Palivo sa zapáli v horáku motora, čím sa vytvorí vysokoteplotné plyny.

  3. Stlačený vzduch prúdi cez horák a zmieša sa s horúcimi plymami.

  4. Zmiešaný vzduch a plyny sa vtlačia do trysky motora, čím sa vytvorí tlak.

  5. Tryska sa otočí tak, aby smerovala výfukové plyny von z motora, čím sa vytvorí rotačný pohyb.

  6. Rotujúci pohyb trysky sa prenáša na vonkajšie koleso alebo valec motora a poháňa výrobok alebo zariadenie.

Tryskové motory sú vysoko výkonné a majú veľmi vysokú rýchlosť otáčania, čo ich robí vhodnými pre použitie v lietadlách a iných zariadeniach, kde je potrebné rýchle pohyby.