Žiarovka je elektrické svietidlo, ktoré funguje na princípe vyhrievania a žiarenia vlákna z kovového drôtu, ktorý sa nazýva wolfrámová vlákno. Keď sa elektrický prúd prechádza cez wolfrámové vlákno, vlákno sa začne ohrievať a začne žiariť svetlom.

V žiarovkách sa používa žiarivý efekt, kde sa vlákno zohrieva a emituje elektromagnetické žiarenie, ktoré sa prejavuje ako viditeľné svetlo. Žiarovky obsahujú vodíkový plyn, ktorý sa nachádza vo vnútri sklenenej ampule a chráni wolfrámové vlákno pred oxidáciou a tým pred predčasným opotrebením.

Pri prechode elektrického prúdu cez vlákno sa väčšina energie mení na teplo, ktoré sa prejavuje ako infračervené žiarenie a viditeľné svetlo. Vzhľadom k tomu, že tepelná energia je spotrebovaná na vytváranie svetla, žiarovky sú menej účinné v porovnaní s modernými typmi svetelných zdrojov, ako sú LED alebo spaľovacie žiarovky, ktoré využívajú menej energie na výrobu rovnakého množstva svetla.