Alexandrijská knižnica - knižnica v Alexandrii

Alexandrijská knižnica je jednou z najslávnejších knižníc v dejinách. Bola založená okolo roku 295 pred n. l. macedónskym kráľom Ptolemaiosom I. Sótérom v Alexandrii, Egypte. Jej cieľom bolo udržiavanie gréckej kultúry a vzdelanosti v tejto konzervatívnej oblasti. Knižnica sa stala svetoznámou za vlády Ptolemaiosa II. Filadelfa, ktorý ju rozšíril a nahradil jej pôvodné knihy novými. Presný počet kníh v knižnici nie je známy, ale odhaduje sa na 400 tisíc papyrusových zvitkov, z ktorých boli najcennejšie uložené v kožených a hodvábnych puzdrách. Knižnica získavala knihy nielen kúpou, ale aj tým, že konfiškovala všetky rukopisy, ktoré našla na lodiach prichádzajúcich do Alexandrie a namiesto nich dávala majiteľom kópiu. Knihovníci a správcovia knižnice boli vzdelaní filozofi, filológovia a učenci, ako Zenodotus, Eratosthenes, Aristofanes Byzantion, Aristarchos zo Samotráky a Callimachus. Alexandrijská knižnica bola zničená počas série vojen a ničenia mesta, ale jej vplyv na vzdelanostnú a kultúrnu scénu v antike je nepopierateľný.

 

Pozostatky Alexandrijskej knižnice sa dnes nachádzajú v múzeu Bibliotheca Alexandrina v Alexandrii, ktoré bolo otvorené v roku 2002 a slúži ako kultúrne a vzdelávacie centrum pre mesto a celý región. Múzeum zachováva a prezentuje históriu a význam Alexandrijskej knižnice a tiež poskytuje širokú škálu kultúrnych a vzdelávacích aktivít pre návštevníkov. Múzeum tiež organizuje rôzne výstavy, konferencie a iné podujatia, ktoré sa zameriavajú na rôzne témy súvisiace s históriou a významom Alexandrijskej knižnice. Alexandrijská knižnica je jedným z najvýznamnejších symbolov histórii vzdelávania a kultúry a jej vplyv na svetovú literatúru a vzdelávanie je nepopierateľný. V súčasnosti sa knižnice stále považujú za dôležité centrá vzdelávania a kultúry, kde sa ľudia môžu oboznámiť s rôznymi knižnými dielami a získať nové poznatky a informácie. Mnoho knižníc tiež poskytuje prístup k rôznym digitálnym zdrojom, ako sú elektronické knihy a databázy, čo umožňuje ľuďom prístup k informáciám z celého sveta. Alexandrijská knižnica tak stále pôsobí ako vzor pre knižnice po celom svete a jej vplyv na vzdelávanie a kultúru bude trvať aj naďalej.