Bitka pri Moháči

Bitka pri Moháči sa uskutočnila 29. augusta 1526 medzi Osmanmi a koalíciou uhorských a kresťanských síl. Táto bitka bola dôležitá nielen z hľadiska histórie Maďarska, ale aj celej Európy, pretože predstavovala koniec stredoveku a začiatok novoveku v Európe.

Osmanmi boli pod vedením sultána Sulejmana Veľkolepého, ktorý mal za cieľ dobývanie nových území a rozšírenie Osmanskej ríše. Koalícia uhorských a kresťanských síl bola pod vedením kráľa Ludvíka II. Uhorského.

Po niekoľkohodinovej bitke, v ktorej boli obe strany ťažko zranené, zvíťazili Osmani. Kráľ Ludvík II. bol zabitý a väčšina uhorských a kresťanských vojsk bolo zničených. Po tejto bitke sa Osmani dostali do veľkej časti Maďarska a ovládli takzvaný "Uhorský štát" a začali postupovať do Európy.

Bitka pri Moháči mala vplyv na celú Európu, pretože umožnila Osmanskej ríši expandovať na nové územia. Taktiež viedla k nástupu Habsburgovcov na trón Uhorska a zvýšeniu ich vplyvu v strednej Európe.