Bitka pri Waterloo

Bitka pri Waterloo sa odohrala 18. júna 1815 v Belgicku medzi Francúzskou armádou pod velením Napoleona Bonaparta a Spojeneckou armádou pod velením anglického generála Welleselyho, ktorý bol menovaný ako anglický kráľ Arthur Wellesley, 1. vojvoda z Wellingtonu. Bitka sa konala na poliach v blízkosti mestečka Waterloo v Belgicku a viedla k porážke francúzskej armády a k úpadku Napoleona. Spojenci boli vedení Britmi, Prusmi a Nórmi.

Napoleon sa po svojom úteku z Elby vrátil do Francúzska a znovu sa stal hlavou štátu. Francúzska armáda sa rýchlo zotavila a Napoleon sa rozhodol pre rýchly útok na svojich nepriateľov. Spojenci sa stretli s francúzskymi jednotkami pri meste Waterloo a po veľmi krvavej bitke Francúzi utrpeli rozhodujúcu porážku. Napoleon bol následne súdený a deportovaný na ostrov Svätá Helena, kde bol väznený do svojej smrti.

Táto bitka mala veľký vplyv na Európu, keďže týmto sa ukončil napoleónsky režim a znamenala začiatok obdobia stabilného mieru v Európe.