Čo je SaaS

SaaS (Software as a Service) je spôsob poskytovania softvéru, pri ktorom je softvér dostupný ako služba cez internet. Miesto toho, aby ste si softvér nainštalovali na svoj počítač alebo server, môžete ho používať priamo prostredníctvom webového prehliadača. Vo väčšine prípadov sa za používanie SaaS platí mesačný alebo ročný poplatok. SaaS sa často používa na poskytovanie rôznych typov softvérových aplikácií, ako sú CRM (Customer Relationship Management), HR (Human Resources) a projektové riadenie.