Dokážu fotopasce pomôcť zastaviť zločiny páchané na divej zveri?

Dokážu fotopasce pomôcť zastaviť zločiny proti divej zveri?

 

Fotopasce sú už bežným nástrojom na sledovanie rozšírenia a množstva druhov voľne žijúcich živočíchov v odľahlých oblastiach.

Je tiež známe, že popri svojej primárnej úlohe nechtiac zachytávajú obrazy nechcených ľudských aktivít, najmä pytliakov a iných zločincov pohybujúcich sa v chránených územiach. A práve preto sa na tento účel začali v súčasnosti v lesných lokalitách v mnohých štátoch využívať fotopasce. Ďalším dôvodom využívania fotopascí je ničenie a degradácia lesov, ktorá mala v posledných desaťročiach vážny dopad na biodiverzitu najmä v ázijských trópoch, čo viedlo k vytvoreniu niekoľkých chránených oblastí, ktoré pomáhajú chrániť ohrozené druhy aj ekosystémy.

Mnoho z týchto prírodných rezervácií však nemá dostatočnú ochranu, najmä na rozľahlých odľahlých miestach, ktoré je ťažké strážiť. Úradníci na ochranu prírody sa pri identifikácii nelegálnych ľudských aktivít, ako je pytliactvo, nepovolený rybolov či nelegálna ťažba dreva, stále spoliehajú na miestne hliadky, ale účinnosť hliadkovania v mnohých chránených tropických ázijských oblastiach je obmedzená nedostatkom zdrojov ako napríklad personálu, technologického vybavenia či paliva.

Existuje celý rad technológií, ktoré by mohli zlepšiť detekciu kriminality v divočine, vrátane ochranných dronov, akustických pascí či diaľkových fotopascí spúšťaných infračerveným žiarením. Z týchto riešení sú technologicky aj cenovo najvýhodnejšie kamerové pasce, ktoré spolu s miestnymi hliadkami pomáhajú zlepšovať odhaľovanie kriminality v divočine.

Fotopasce sú už bežným nástrojom na sledovanie rozšírenia a množstva druhov divokej zveri v odľahlých lesných lokalitách Indie, Malajzie či na ruskom Ďalekom východe, kde pomáhajú vedcom identifikovať a spočítať tigre ako aj iné zvieratá s výraznými znakmi.

Niektoré krajiny využívajú kamerové pasce na detekciu lesných votrelcov najmä na miestach, kde sa križujú potoky, kde je pohyb člnov ako aj vodných bicyklov, aby zabránili loveniu rýb, zbieraniu krabov, chránených lesných plodov aj rastlín najmä pri vodných tokoch, ktoré sú položené nízko alebo na bahnitých ostrovoch s hustou vegetáciou. Pobrežné hliadky sú na týchto ostrovoch často neefektívnym nástrojom monitorovania, pretože musia čeliť prílivu aj odlivu, problémom s motormi člnov, obmedzeným množstvom paliva či nízkemu počtu zamestnancov.

Fotopasce fungujú nepretržite, takže možno zaznamenať všetku ľudskú činnosť. Fotografie, ktoré fotopasce zaznamenajú, pomáhajú identifikovať páchateľov aj člny, ktoré porušujú miestne povolenia. Fotografie sú spolu s dátum a uvedením času dokonalým dôkazom identifikácie páchateľa, ktorého možno stíhať za trestné činy v lesníctve aj rybolove.

Keďže vedci pomocou svojich strategicky umiestnených fotopascí zaznamenali už neuveriteľné množstvo jedinečných udalostí ľudskej činnosti, z ktorých väčšina bola nelegálna, fotopasce patria skutočne k účinným prostriedkom potláčania nelegálnych ľudských aktivít v odľahlých chránených oblastiach, kde vzniká potreba čeliť nelegálnemu rybolovu a iným nechceným ľudským činnostiam.