Druhy ocele

Existuje mnoho druhov ocele, ktoré sa líšia svojimi chemickými zložením a fyzikálnymi vlastnosťami. Tu sú niektoré z najbežnejších druhov ocele:

  1. Nelegovaná oceľ: Je to druh ocele s nízkym obsahom uhlíka, ktorá sa používa na výrobu výrobkov s nízkou pevnosťou, ako sú napríklad plechové konzervy alebo kuchynské nástroje.

  2. Legovaná oceľ: Je to druh ocele s pridanými prvkami, ako sú napríklad chróm, nikel alebo vanádium, ktoré zvyšujú jej pevnosť a odolnosť proti korózii. Legované ocele sa používajú na výrobu rôznych výrobkov, ako sú napríklad nástroje, zbrane, autá a iné.

  3. Tvrdená oceľ: Je to druh ocele, ktorá je zahriata na vysokú teplotu a potom ochladená rýchlym ochladením, aby sa zvýšila jej tvrdosť a pevnosť. Tvrdené ocele sa používajú na výrobu nástrojov, ktoré musia byť veľmi odolné proti opotrebeniu.

  4. Nízkolegovaná oceľ: Je to druh ocele s nízkym obsahom uhlíka a pridaných prvkov, ako sú napríklad chróm alebo nikel. Nízkolegované ocele sa používajú na výrobu rôznych výrobkov, ako sú napríklad rúry, potrubia a iné.

  5. Vysokolegovaná oceľ: Je to druh ocele s vysokým obsahom uhlíka a pridaných prvkov, ako sú napríklad chróm, nikel alebo vanádium. Vysokolegované ocele sa používajú na výrobu výrobkov s vysokou pevnosťou a odolnosťou proti korózii, ako sú napríklad zbrane a nástroje.