Ďumbier

Ďumbier (2,045.9 m n.m.) je najvyšším vrchom Nízkych Tatier. Nachádza sa v hlavnom hrebeni pohoria medzi Krúpovou hoľou a Štiavnicou. Leží približne 15 km severne od Brezna v Národnom parku Nízke Tatry. Ďumbier je súčasťou geomorfologického podcelku Ďumbierske Tatry a zasahuje na hranici Žilinského a Banskobystrického kraja.

Vrchol Ďumbiera sa javí ako mohutný masív s 500 m vysokými stenami na severe a miernejšími južnými svahmi pokrytými žulovými balvanmi. Ďumbier je súčasťou hlavného hrebeňa, ktorý sa na jeho masíve rozdvojuje. Severné svahy odvodňuje Bystrá a Ludárov potok, zatiaľ čo južné svahy sú odvodňované Bystriankou. Na vrchole sa nachádza železobetónový pylón a veľký slovenský dvojkríž.

V minulosti sa v údoliach Ďumbiera ťažila železná ruda, zlato a antimonit. Počas 2. svetovej vojny prebehli v okolí boje medzi slovenskými partizánmi a Nemcami. Na pamiatku týchto bojov postavili partizáni pri neďalekom lese pomník.

V sedle pod Ďumbierom sa nachádza Chatka generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá je otvorená po celý rok. V severných kotlinách sa vyskytujú kamzíky a svište.