HRC alebo Rockwellova tvrdosť ocele

HRC, alebo Rockwell tvrdosť ocele, je meradlo tvrdosti materiálov, ktoré sa používa na meranie tvrdosti ocele a iných kovov, často sa s HRC označením stretnete aj pri nožoch. Tvrdosť ocele je jej schopnosť odolať poškodeniu alebo deformácii pod tlakom. Tvrdosť sa meria pomocou Rockwellovej skúšky, pri ktorej sa používa indentačný nástroj, ktorý sa tlačí do povrchu materiálu s určitou silou. Potom sa meria hĺbka indentácie a tá sa vypočíta ako Rockwellova tvrdosť. Táto metóda je veľmi presná a je používaná na meranie tvrdosti ocele v rôznych oblastiach, ako sú strojárstvo, nožiarstvo, zbrojárstvo a iné odvetvia.