Koľko sa dožíva mucha

Samice muchy sa obyčajne pária iba raz a uchovávajú spermie pre neskoršie použitie. Kladú vajíčka, približne 100 kusov, na rozkladajúce sa organické látky, ako napríklad potravinový odpad, mŕtvoly alebo fekálie. Vajíčka sa vyliahnu do beznohých bielych lariev po 2 až 5 dňoch vývoja. Potom sa premenia na červeno-hnedé kukly, ktoré sú približne 8 mm dlhé. Dospelé muchy obyčajne žijú 2 až 4 týždne, ale môžu prezimovať. Dospelé muchy sa živia rôznymi kvapalnými alebo polokvapalnými látkami a tiež tuhými materiálmi, ktoré boli zmäkčené ich slinami.