Stopa medveďa - medvedie stopy (fotky)

Stopy medveďa si takmer nemáte s čím pomýliť, mnoho ľudí označuje stopy veľkého psa za stopu medveďa, väčšinou sa jedná o ľudí, ktorí však stopu medveďa nikdy nevideli a každú väčšiu stopu označia za medvediu stopu.

V prvom rade stopa medveďa má 5 prstov, psie stopy bez ohľadu na veľkosť majú 4 prsty, medvedie stopy majú výrazné parúzy vpredu.

Veľkosť stopy medveďa

Dĺžka stopy medveďa môže byť medzi 10 až 30cm v závislosti od veľkosti jedinca

Tu môžete vidieť grafiku stopy medveďa

stopa medveda

 

Stopa medveďa v blate

stopa medved v blate

Stopy medveďa v snehu

medvedie stopy