MI6 (Military Intelligence, Section 6)

MI6 (Military Intelligence, Section 6) je britský tajný bezpečnostný a zahraničný špionážny úrad. Oficiálne sa volá SIS (Secret Intelligence Service) a je tiež známy ako "The Firm". Je zodpovedný za zber, analýzu a distribúciu tajných informácií, ktoré sú pre britskú bezpečnosť dôležité.

MI6 má svoje korene v druhej svetovej vojne, keď bol založený ako súčasť britského ministerstva obrany. Odvtedy sa stal dôležitou súčasťou britskej tajnej služby a účastnil sa mnohých historických udalostí, ako napríklad operácia Overlord (D-Day) a studená vojna.

MI6 má rozsiahle siete špiónov po celom svete, ktorí zbierajú informácie o aktivitách cudzích štátov, terorizme a medzinárodnom obchode. Tieto informácie potom poskytuje britskej vláde a iným bezpečnostným službám, aby im pomohli pri rozhodovaní o bezpečnostnej politike.

MI6 tiež spolupracuje s inými tajnými službami, ako napríklad CIA v Spojených štátoch a Mossad v Izraeli, aby získal cenné informácie a poskytoval podporu pri medzinárodných operáciách.

Riadenie MI6 je veľmi tajné a mnoho informácií o jednotke zostáva utajených. MI6 má tiež silnú tradíciu tajnosti a diskrétnosti, a preto je známe aj ako "The Secret Service" alebo "The Silent Service"