Molle systém

MOLLE je skratka pre Modular Lightweight Load-Carrying Equipment, čo je štandardizovaný systém pre prispôsobenie vojenského vybavenia a výstroja. Tento systém bol vyvinutý americkou armádou v 90. rokoch a umožňuje vojakom prispôsobiť si svoje vybavenie podľa vlastných potrieb a požiadaviek. MOLLE zahŕňa sieť rôznych vakov, pútok, batohov a iného vybavenia, ktoré môžu byť navzájom spojené pomocou špeciálnych gombíkov a karabínok. Tento systém sa používa na viacero účelov, ako je transport výstroja a výzbroje, alebo ako základ pre taktickú výstroj, ako sú taktické vesty alebo batohy. MOLLE je veľmi obľúbený u vojakov a bezpečnostných zložiek, pretože umožňuje rýchlo a jednoducho prispôsobiť vybavenie podľa aktuálnych potrieb a situácie.