Muchy

Muchy majú jeden pár blanitých krídel a druhý pár, ktoré sú premenené na tzv. Kyvadielka, ktoré im pomáhajú udržiavať rovnováhu. Muchy sú veľmi dobrými lietajúcimi umelcami a dokážu sa vznášať, pristávať kolmo, lietať dopredu alebo dozadu. Ich ústne ústroje sú buď lízavé alebo bodavocicavé.

Jednou z najbežnejších a najhojnejších much v domácnostiach, potravinárskych prevádzkach, chovoch hospodárskych zvierat, obchodoch a skladoch je mucha domáca (Musca domestica). Má veľkosť 7 až 8 mm a sivočiernu farbu s štyrmi pozdĺžnymi čiernymi pruhmi na hrudi. Jej ústne ústroje sú lízavé. Samička kladie v jednej znáške až 200 vajíčok, ktoré kladie do hnoja alebo menej často do hnijúcich odpadkov. Z vajíčok sa vyliahnu beznohé larvy, ktoré sa dvakrát zvliekajú a po 7 až 8 dňoch sa zakuklia. Dospelé muchy sa vyliahnu v závislosti od podmienok, a to od 3 dní až po 5 mesiacov. Pri teplote 20 až 25°C prebehne celý vývoj za približne 1 týždeň. Mucha domáca dokáže žiť 2 až 13 týždňov v závislosti od počasia. Mucha domáca môže obťažovať ľudí, zvieratá a prenášať infekčné choroby pasívnym spôsobom na povrchu tela alebo prostredníctvom výkalov.

Ďalšou muchou, ktorá sa vyskytuje v domácnostiach, je bodavka maštaľná (Stomoxys calcitrans). Je podobná muche domácej, ale má bodavo-cicavé ústne ústroje. Rozmnožuje sa v slamovom hnoji alebo hnijúcom rastlinnom odpade.

Mäsiarka obyčajná (Sarcophaga carnaria) je mucha, ktorá dosahuje veľkosť 10 až 16 mm. Samička kladie živé larvy najčastejšie na mäso alebo na hnijúce látky organického pôvodu.

Slnivka izbová (Fannia canicularis) je mucha, ktorú môžete pozorovať lietajúcu v okolí lampy a ktorá rada hnie v hnijúcom rastlinnom odpade, močovkových jamách a žumpách. Toto prostredie považuje tiež za ideálne pre svoje potomstvo.

Bzučivka obyčajná (Delia platura) je mucha, ktorá sa vyskytuje v hnijúcich rastlinných odpadkoch a v močovkových jamách. V dospelosti dosahuje veľkosť 8 až 9 mm a má sivú farbu s čiernymi škvrnami na krídlach a na hlave. Samička kladie vajíčka do hnijúcich rastlinných odpadkov a larvy sa vyliahnu po približne 4 dňoch. Dospelé muchy žijú približne 2 týždne.

Bzučivka červenohlavá  (Calliphora vomitoria) je mucha, ktorá sa vyskytuje v hnijúcich organických látkach a v močovkových jamách. Má veľkosť 9 až 10 mm a modro-čiernu farbu. Samička kladie vajíčka do hnijúcich látok, z ktorých sa vyliahnu larvy po približne 2 dňoch. Dospelé muchy žijú približne 2 týždne.

Mucha jesenná (Musca autumnalis) je mucha, ktorá sa vyskytuje v hnijúcich rastlinných odpadkoch a v močovkových jamách. Má veľkosť 8 až 10 mm a sivo-čiernu farbu. Samička kladie vajíčka do hnijúcich látok