Najhlbšia diera na Zemi

Najhlbšia diera na Zemi sa nazýva Kolská superdiera a nachádza sa na polostrove Kola v Rusku. Ide o najhlbší ľudský vrt na svete, ktorý bol vyvŕtaný počas sovietskeho výskumu v roku 1970. Vŕtanie začalo v roku 1970 a pokračovalo až do roku 1994, pričom maximálna hĺbka dosiahnutá v roku 1989 bola 12 262 metrov.

Kolská superdiera je v súčasnosti uzavretá a výskum v nej pokračuje iba prostredníctvom vrtov umiestnených v jej okolí. Hĺbka tejto diery je významná pre výskum zemského jadra a zloženia zemského plášťa, ako aj pre testovanie extrémnych podmienok na hraniciach života.