Najlepšie fotopasce pre rok 2023

Najlepšie fotopasce pre rok 2023 sú podľa nášho názoru:

Wachman Solar Pro

Wachman Rio 4G

Welltar 7310

Browning Spec Ops Elite HP5

zoznam najlepších fotopascí budeme aktualizovať počas roka v prípade potreby a v prípade nových skvelých noviniek