Najväčšia armáda v Európe

Najväčšia armáda v Európe patrí Ruskej federácii. Ruská armáda má v súčasnosti vyše 1 milión vojakov a je považovaná za jednu z najsilnejších na svete. Okrem toho má Rusko veľké množstvo vojenského vybavenia, vrátane bojových lietadiel, tankov, rakiet a iných zbraní. Druhou najväčšou armádou v Európe je armáda Spojeného kráľovstva, ktorá má vyše 300 000 vojakov. Tretia najväčšia armáda v Európe patrí Francúzskej republike s vyše 200 000 vojakmi. Je dôležité si uvedomiť, že tieto údaje sa môžu líšiť v závislosti od zdroja a môžu sa meniť v priebehu času.