Najväčšia známa galaxia

Vesmír je plný galaxií, ale jedna z nich sa vyníma v množstve a rozmanitosti hviezd, plynu a prachu. Táto galaxia sa volá IC 1101 a je považovaná za najväčšiu známu galaxiu v našom pozorovateľnom vesmíre.

IC 1101 je obrovská eliptická galaxia nachádzajúca sa v súhvezdí Panny, vzdialená od nás približne 320 miliónov svetelných rokov. Jej veľkosť je úžasná - odhaduje sa, že má priemer až 6 miliónov svetelných rokov a obsahuje približne 100 biliónov hviezd. Porovnanie s našou galaxiou Mliečnou dráhou, ktorá má priemer iba 100 000 svetelných rokov a obsahuje približne 100 miliárd hviezd, ukazuje, aké obrovské sú rozmery IC 1101.

IC 1101 sa tiež vyníma svojou hmotnosťou. Vypočítaná hmotnosť galaxie je približne 100 biliónov hmotností Slnka, čo je približne 50 krát viac ako hmotnosť Mliečnej dráhy. Ako také, je to jedna z najhmotnejších galaxií, aké poznáme.

Nie je známe, ako IC 1101 vznikla alebo ako sa jej podarilo získať také obrovské rozmery. Vedecké teórie naznačujú, že možno vznikla zlúčením niekoľkých menších galaxií. Na základe pozorovaní sa zdá, že galaxia má veľmi nízku hustotu hviezd, čo znamená, že medzi nimi je obrovské množstvo prázdneho priestoru. Takéto malé hustoty hviezd sú typické pre eliptické galaxie, ale táto veľkosť je na tejto galaxii jedinečná.

Aj keď je IC 1101 považovaná za najväčšiu známu galaxiu, venuje sa jej iba málo pozornosti, pretože je tak ďaleko a ťažko pozorovateľná. Napriek tomu nám táto galaxia poskytuje fascinujúci pohľad na to, aké obrovské a komplexné môžu byť vesmírne objekty.