Najväčšie zásoby ropy

Najväčšie známe zásoby ropy na svete sa nachádzajú v niekoľkých krajinách. Medzi najvýznamnejšie patria:

  1. Saudská Arábia: Saudská Arábia má najväčšie známe zásoby ropy na svete. Podľa údajov získaných od Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) predstavujú zásoby ropy v Saudskej Arábii približne 266 miliárd barelov.

  2. Venezuela: Venezuela má veľké zásoby ropy, pričom veľká časť tejto ropy je koncentrovaná v ropných pieskoch v oblasti Orinoco. Odhaduje sa, že zásoby ropy v Venezuele dosahujú približne 303 miliárd barelov.

  3. Kanada: Kanada je známa pre veľké zásoby ropy, najmä ropných pieskov v provincii Alberta. Zásoby ropy v kanadských ropných pieskoch sú obrovské a odhaduje sa, že dosahujú až 170 miliárd barelov.

  4. Irak: Irak má tiež veľké zásoby ropy. Podľa údajov OPEC sa odhaduje, že zásoby ropy v Iraku predstavujú približne 147 miliárd barelov.

  5. Irán: Irán je známy svojimi bohatými zásobami ropy. Odhaduje sa, že zásoby ropy v Iráne dosahujú približne 155 miliárd barelov.

Je dôležité si uvedomiť, že tieto údaje predstavujú odhady a môžu sa meniť v závislosti od nových objavov a technologického pokroku v ťažbe ropy. Rovnako je potrebné poznamenať, že zásoby ropy samotné nezaručujú, že sa táto ropa môže ťažiť ekonomicky a súčasťou ťažby ropy je aj množstvo faktorov, ako je technológia, politika a trhové podmienky.