Najväčšie zásoby zemného plynu

Najväčšie zásoby zemného plynu sa nachádzajú v niektorých krajinách s bohatými prírodnými zdrojmi a rozsiahlymi ložiskami. Medzi najväčšie producentky a držiteľky zásob zemného plynu patria:

  1. Rusko: Rusko je najväčším producentom a exportérom zemného plynu na svete. Má obrovské zásoby v zemných ložiskách, najmä v oblastiach ako Gazprom plynovodný systém v západnej Sibíri.

  2. Irán: Irán má rozsiahle zásoby zemného plynu a patrí medzi krajiny s najväčšou produkciou. Hlavnými ložiskami sú South Pars/North Dome Field v Perzskom zálive, ktoré tvoria najväčšie plynové pole na svete.

  3. Katar: Katar je významným producentom a exportérom zemného plynu, najmä vďaka svojmu bohatému ložisku North Field. Je to najväčšie plynové pole na svete, ktoré si delí s Iránom.

  4. Spojené štáty: USA majú tiež veľké zásoby zemného plynu, čo je výsledkom rozmachu technológie hydraulického štiepenia skál (frackingu). Tieto techniky umožňujú prístup k zemnému plynu v rozsiahlych plynových ložiskách, ako napríklad v bazéne Marcellus a bazéne Permian.

  5. Saudská Arábia: Okrem veľkých zásob ropy má Saudská Arábia aj významné zásoby zemného plynu, ktoré sa nachádzajú hlavne v oblastiach Ghawar a Shaybah.

Hodnoty zásob zemného plynu sa môžu meniť v závislosti od objavov nových ložísk a ďalších faktorov. Je dôležité si uvedomiť, že tieto zásoby patria jednotlivým krajinám a nie všetky sú dostupné na globálnom trhu.