Najzložitejší jazyk na svete

Otázka, ktorý jazyk je najzložitejší na svete, nie je úplne jednoznačná, pretože závisí od mnohých faktorov a kritérií, ktoré určujú zložitosť jazyka. Niektoré jazyky sú zložité preto, lebo majú rozsiahlu gramatiku, iné preto, lebo majú ťažkú výslovnosť alebo písmo, a ďalšie preto, lebo majú veľké množstvo výrazov a slovnej zásoby.

Všeobecne sa považuje, že jazyky, ktoré majú odlišné gramatické štruktúry od európskych jazykov, môžu byť pre cudzieho rečníka ťažké. Napríklad jazyky zo skupiny uralo-altajských jazykov, ako sú maďarčina alebo fínčina, majú odlišné slovosledy a gramatiku, čo môže byť pre cudzieho rečníka náročné sa naučiť. Podobne, jazyky z čínskej jazykovej rodiny, ako sú čínština alebo japončina, majú veľa homofónnych slov, ktoré sa líšia len významom a tonálnou výslovnosťou, čo môže byť zložité pre cudzieho rečníka.

Za najzložitejší jazyk na svete sa však často považuje jazyk navajo, ktorý je pôvodným jazykom indiánskeho kmeňa Navajo z juhozápadu Spojených štátov. Tento jazyk má veľmi komplexnú gramatiku a štruktúru slov, ktoré sa môžu meniť podľa kontextu a vzťahov vety. Okrem toho má jazyk navajo aj veľkú slovnú zásobu a zložitý systém časovania. Preto sa učenie jazyka navajo môže javiť ako veľmi náročné a zložité.