NASA (National Aeronautics and Space Administration) je vládna vesmírna agentúra Spojených štátov amerických, ktorá bola založená 29. júla 1958. Cieľom NASA je výskum vesmíru a vývoj kozmických technológií s cieľom zlepšiť život ľudstva na Zemi.

NASA vedie široké spektrum vesmírnych misií, od výskumu planét v našej slnečnej sústave až po hlboké vesmírne výskumy. Agentúra tiež vedie štúdie klímy a kozmickej radiácie, ako aj výskum na poli aeronautiky a letectva.

NASA má bohatú históriu úspechov, vrátane prvej ľudskej misie na Mesiac v roku 1969 a viacerých robotických misií na výskum Marsu, Saturnu a Jupitera. Agentúra tiež vyvinula a prevádzkuje satelitný systém, ktorý umožňuje sledovanie počasia, navigáciu a komunikáciu.

NASA spolupracuje s medzinárodnými partnermi ako Európska vesmírna agentúra a Japonská aeronautická a vesmírna agentúra na rôznych projektoch a misiách. Agentúra tiež poskytuje finančné prostriedky a technickú podporu pre výskum a vývoj v oblasti kozmonautiky a vesmírnych technológií pre malé a stredné podniky.

NASA je príkladom toho, ako môže vládna agentúra spájať vedecký výskum s praktickými aplikáciami pre ľudstvo. Agentúra bude pokračovať v pionierskych výskumoch v oblasti vesmírneho výskumu a využívať svoj potenciál na to, aby pomohla vytvárať lepší svet pre budúce generácie.