Nerez - nehrdzavejúca oceľ

Nehrdzavejúca oceľ, známa aj pod slangovými názvami nerez alebo nerezová oceľ, je druh ocele, ktorý je odolný voči korózii. Korózna odolnosť nehrdzavejúcej ocele je založená na schopnosti tzv. pasivácie jej povrchu, čo znamená, že vytvára na svojom povrchu tenkú vrstvu, ktorá chráni oceľ pred koróziou. Väčšina nehrdzavejúcich ocelí je vyrobená z chrómu, niklu a mangánu, ktoré zvyšujú ich koróznu odolnosť. Nehrdzavejúca oceľ sa používa v mnohých oblastiach, ako sú chemický a potravinársky priemysel, automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba lodí. Existuje niekoľko druhov nehrdzavejúcich ocelí, ako napríklad feritické, martenzitické a austenitické ocele, a tiež tzv. prechodové skupiny feriticko-austenitické, martenziticko-austenitické a poloferitické ocele. V priebehu rokov sa výroba nehrdzavejúcich ocelí zlepšila, čo umožnilo výrobu super- nehrdzavejúcich ocelí s vynikajúcou koróznou odolnosťou, ako sú superferitické ocele a superduplexné ocele, ktoré sú zároveň dobre zvariteľné.