Noise-cancelling je technológia, ktorá sa používa na redukciu okolitého hluku počas používania slúchadiel alebo iných zvukových zariadení. Táto technológia funguje tak, že sníma okolitý hluk a vytvára opačnú vlnovú dĺžku, ktorá sa potom vysiela do slúchadiel alebo zariadení. Výsledkom je zníženie úrovne hluku, ktorý je počuteľný počas používania slúchadiel alebo zariadení.

Existujú dva hlavné druhy noise-cancelling technológií: aktívne a pasívne. Aktívne noise-cancelling technológie vyžadujú elektrický prúd na to, aby fungovali a sú často používané v slúchadlách alebo náhlavných súpravách. Pasívne noise-cancelling technológie zasa fungujú tak, že vytvárajú fyzickú bariéru medzi ušami používateľa a zdrojom hluku, čo znižuje úroveň hluku, ktorý je počuteľný počas používania slúchadiel alebo zariadení.

Noise-cancelling technológie sa často používajú v slúchadlách, náhlavných súpravách a iných zvukových zariadeniach, aby sa zabezpečila lepšia kvalita zvuku a pohodlie používateľa. Sú tiež užitočné v prostrediach s vysokou úrovňou hluku, ako sú letiská alebo kancelárske budovy, aby sa znížil hluk a zlepšila koncentrácia.