Noise Reduction Rating (NRR) je hodnotenie, ktoré sa používa na meranie účinnosti ochranných slúchadiel pri redukcii hluku. NRR sa vypočíta na základe laboratórnych testov, pri ktorých sa meria úroveň hluku v okolí uší používateľa slúchadiel a úroveň hluku, ktorý je počuteľný počas používania slúchadiel. Výsledkom je číslo v decibeloch (dB), ktoré udáva, o koľko decibelov sa hluk zníži počas používania slúchadiel.

Napríklad, ak má slúchadlo NRR 30 dB, znamená to, že počas používania by hluk v okolí uší mal byť znížený o 30 dB. Je dôležité si uvedomiť, že NRR je iba orientačná hodnota a skutočná účinnosť slúchadiel pri redukcii hluku môže byť odlišná v závislosti od rôznych faktorov, ako je napríklad frekvencia zvuku, úroveň hluku a tvar uší používateľa.

Používanie ochranných slúchadiel s vysokým NRR je dôležité v pracovnom prostredí, kde je vysoká úroveň hluku, aby sa zabránilo poškodeniu sluchu. Je tiež dôležité používať slúchadlá správne a podľa pokynov výrobcu, aby sa dosiahla maximálna účinnosť pri redukcii hluku.