NRR - Noise Reduction Rating

Noise Reduction Rating (NRR) je hodnotenie, ktoré sa používa na meranie účinnosti ochranných slúchadiel pri redukcii hluku. NRR sa vypočíta na základe laboratórnych testov, pri ktorých sa meria úroveň hluku v okolí uší používateľa slúchadiel a úroveň hluku, ktorý je počuteľný počas používania slúchadiel. Výsledkom je číslo v decibeloch (dB), ktoré udáva, o koľko decibelov sa hluk zníži počas používania slúchadiel.

Napríklad, ak má slúchadlo NRR 30 dB, znamená to, že počas používania by hluk v okolí uší mal byť znížený o 30 dB. Je dôležité si uvedomiť, že NRR je iba orientačná hodnota a skutočná účinnosť slúchadiel pri redukcii hluku môže byť odlišná v závislosti od rôznych faktorov, ako je napríklad frekvencia zvuku, úroveň hluku a tvar uší používateľa.

Používanie ochranných slúchadiel s vysokým NRR je dôležité v pracovnom prostredí, kde je vysoká úroveň hluku, aby sa zabránilo poškodeniu sluchu. Je tiež dôležité používať slúchadlá správne a podľa pokynov výrobcu, aby sa dosiahla maximálna účinnosť pri redukcii hluku.