Oceľ 440A

Oceľ 440A je vysokouhlíková oceľ kaliteľná na vzduchu, obsahujúca látku martenzit, ktorá sa vyznačuje vysokou pevnosťou a tvrdosťou. Jej pomer uhlíka k chrómu je 0,48/15,1% a jej austenitizačná teplota je 1100°C. Jej maximálna tvrdosť dosahuje až 59 HRC po klasickom zapálení a zakalení v oleji s podchladením na zníženie obsahu stopového austenitu.

Oceľ 440A sa používa na výrobu nožov a má dobré protikorózne vlastnosti. Bola použitá napríklad aj na výrobu noža Sog Seal 2000, kde mala nižšiu húževnatosť a odolnosť proti korózii ako oceľ MPK-Ti, ale lepšie dynamické vlastnosti (mäkkosť a držanie ostria). Je odolná proti opotrebeniu a má nižší obsah karbidov v špecifickom objeme.

V súčasnosti sa výrobcovia nožov často obmedzujú na používanie ocele 440C, ale oceľ 440A sa stále používa a má výborné vlastnosti, najmä proti korózii. Je užívateľsky prijateľná a má vyššiu odolnosť proti korózii ako oceľ 12C27. Je celkovo veľmi odolná proti opotrebeniu a používa sa na výrobu kvalitných nožov.