Prečo nosiť vreckový nôž?

Vreckové nože sa často používajú ako nástroj na všeobecné použitie, ako je rezanie ovocia, balenie jedla alebo odstraňovanie špiny z nechtov. Sú tiež užitočné pri riešení bežných problémov, ako je odstrihávanie pásky alebo vytáčanie skrutiek. Niektorí ľudia ich nosia aj ako ochranný nástroj v prípade, že sa dostanú do nebezpečnej situácie. Je však dôležité si uvedomiť, že nože sú zbrane a mali by sa používať iba v prípade núdze a s veľkou opatrnosťou. Pred použitím vreckového noža by ste mali poznať zákony vášho miesta bydliska týkajúce sa nožov a byť si vedomí svojich zodpovedností a povinností v súvislosti s ich používaním.