Rieka Amazonka

Rieka Amazonka je 2. najdlhšia a najširšia rieka na svete. Nachádza sa v Južnej Amerike, v krajine Brazília, a jej pôvodný názov bol Marañón. Rieka Amazonka vznikla spojením mnohých riečnych ramien a jej celková dĺžka je približne 6.400 km. Tečie cez niekoľko krajín Južnej Ameriky, vrátane Brazílie, Peru, Ekvádoru a Kolumbie.

Amazonka je najväčšou riekou na svete podľa objemu vody, ktorý vyteká z nej. Rieka má veľký vplyv na klímu v južnej časti kontinentu a na celom svete. Rieka Amazonka je známa svojou bohatou biodiverzitou a stovkami druhov rýb, plazov, vtákov a rastlín, ktoré sa v nej nachádzajú.

Rieka Amazonka je tiež dôležitým dopravným uzlom v tejto oblasti. Jej brehy sú osídlené mnohými indiánskymi komunitami, ktoré žijú v harmónií s prírodou. Amazonka je tiež dôležitým zdrojom energie pre mnohé krajiny v tejto oblasti.

Avšak rieka Amazonka je tiež ohrozená rôznymi faktormi, ako je napríklad odlesňovanie, vyťažovanie nerastných surovín a poľnohospodárska výroba.