Rieka Hron

Rieka Hron je slovenská rieka, ktorá tečie v južnej časti krajiny, na území Horného a Stredného Považia. Jej celková dĺžka je približne 240 km a pôvodne sa nazývala Hronius. Hron vzniká spojením dvoch prameňov v Nízkych Tatrách a tečie najprv na východ a potom na juh, kde sa nakoniec vlieva do Dunaja v obci Gabčíkovo.

Rieka Hron má veľký význam pre obyvateľov v tejto oblasti, pretože je dôležitým zdrojom vody a zároveň slúži ako zdroj energie pre mnohé elektrárne. Rieka Hron je tiež obľúbeným miestom pre rekreačné aktivity, ako je plávanie, rybolov a turistika.

Avšak rieka Hron bola v minulosti často ohrozená znečisťovaním a znehodnocovaním svojho prírodného prostredia. Je dôležité chrániť túto dôležitú rieku a zabezpečiť, aby bola udržateľne využívaná pre budúce generácie.