Rieka Mississippi

Mississippi je najdlhšou riekou v Spojených štátoch amerických, ktorá má dĺžku viac ako 3700 km. Preteká cez niekoľko štátov v strednom Západe, ako sú Minnesota, Wisconsin, Illinois, Missouri, Arkansas, Tennessee, Kentucky, Mississippi a Louisiana, až kým sa nakoniec nedostane do Mexického zálivu. Rieka je tiež jednou z najväčších riek v svete podľa prietoku vody.

Mississippi je dôležitým prúdom vodného hospodárstva v regióne a je využívaná na vodné elektrárne, ale tiež ako prírodný koridor pre prepravu tovaru a cestujúcich. Rieka tiež poskytuje významné príležitosti pre turizmus a rekreáciu, ako je plávanie, vodné lyžovanie a rybolov.

Okrem toho je Mississippi obklopená mnohými historickými a kultúrnymi mestami a regiónmi, ako sú Minneapolis, Saint Louis a New Orleans, a poskytuje mnoho príležitostí pre turistov na výlety pozdĺž jej brehov. Rieka tiež hrá dôležitú úlohu v ochrane biodiverzity v regióne a je domovom pre mnoho druhov rýb a iných vodných živočíchov.