Rieka Selenga

Selenga je rieka, ktorá sa nachádza na severe Mongolska a v juhovýchodnej časti Ruska. Je vytvorená zlúčením riek Muren a Ider a vtieka do Bajkalského jazera. Je to hlavný riečny systém v Mongolsku a najväčší prítok Bajkalského jazera. Selenga patrí medzi päť najdlhších riek na svete, jej celková dĺžka je 5 539 km a súčasťou je riečny systém Jenisej-Angara-Selenga. Rieka preteká mestami Süchbátar, Ulan-Ude a Selenginsk a je splavná od ústia až po mesto Süchbátar, čo je 270 km. Od novembra do apríla je zamrznutá.

Selenga počas miliónov rokov ukladala veľké množstvo sedimentov, vďaka čomu vznikla veľká delta s rozlohou 546 km² asi 15 km od jazera. Táto delta je dôležitým hniezdiskom pre vodné a sťahovavé vtáctvo. Existujú rôzne údaje o dĺžke rieky Selenga, najčastejšie sa uvádza dĺžka 1 024 km, ale sú aj ďalšie zdroje, ktoré uvádzajú dĺžku 1 340 km, 1 480 km alebo 992 km.