Sekvoja

Sekvoje sú naozaj impozantné stromy, s vysokou odolnosťou voči suchu a požiarom a s veľkou životnosťou. Rastú najmä v oblastiach s teplým a suchým počasím, ako je Kalifornia v Spojených štátoch, a sú najčastejšie vyskytujúce sa v nadmorskej výške od 900 do 2133 m n. m. Existuje niekoľko druhov sekvojí, ale najznámejšie sú sequoiadendron giganteum, alebo obrovská sekvoja, a sequoia sempervirens, alebo trváca sekvoja. Obrovská sekvoja je najvyšší strom na svete a môže dorásť až do výšky 100 m, zatiaľ čo trváca sekvoja je trochu menšia, ale stále dosahuje vysoké výšky. Sekvoje sú často vyhľadávané turistami a sú súčasťou mnohých národných parkov a sú tiež využívané ako okrasné stromy v záhradách a parkoch po celom svete.