Semafóry sú zariadenia, ktoré sa používajú na reguláciu dopravy, aby sa minimalizovali nehody a zlepšila sa plynulosť premávky. Tieto zariadenia používajú svetelné signály, aby upozornili vodičov na to, či môžu ísť alebo zastaviť sa.

História semaforov siaha až do 19. storočia, kedy sa v Londýne objavili prvé ručné semafory. Tieto semafory boli jednoduché drevené zariadenia s rotujúcimi ramenami, ktoré ukazovali vodičom, či môžu ísť alebo zastaviť sa.

V roku 1868 bol prvýkrát použitý mechanický semafor v Londýne. Tento semafor bol poháňaný parou a mal dva svetelné signály - červený a zelený. V roku 1910 bola v Spojených štátoch amerických patentovaná prvá elektrická verzia semaforu.

Dnešné semafory majú zvyčajne tri svetelné signály - červený, oranžový (alebo žltý) a zelený. Červený signál znamená zastaviť sa, zelený signál znamená ísť a oranžový signál upozorňuje na to, že sa červený signál blíži a vodiči by mali byť pripravení na zastavenie.

V súčasnosti sa semafory používajú po celom svete na reguláciu dopravy a zlepšenie bezpečnosti na cestách. Okrem svetelných semaforov sa v niektorých krajinách používajú aj iné typy semaforov, ako napríklad zvukové semafory pre osoby so sluchovými postihnutiami alebo semafory pre chodcov.

V dnešnej dobe sa semafory neustále zdokonaľujú. Nové technológie, ako napríklad inteligentné semafory, sa používajú na optimalizáciu premávky a minimalizáciu časových mezer v dopravnom toku.