Strelivo 7,62 × 39 mm

Náboj 7,62 × 39 mm sa stal jedným z najrozšírenejších puškových nábojov na svete, ktorého použitie sa rozšírilo za hranice ZSSR aj do mnohých ďalších krajín. Jeho široké použitie sa začalo ešte počas druhej svetovej vojny, kedy bol vyvinutý pre pušky AK-47 a SKS. V 70. rokoch boli v sovietskych službách nahradené nábojom 5,45 × 39 mm, ale 7,62 × 39 mm sa stále používa v mnohých krajinách sveta, a to aj v novo vyvinutých puškách ako je AK-15.

Jednou z významných vlastností tohto náboja je, že strela typu M43, ktorá sa v ňom pôvodne používala, bola veľmi stabilná počas preletu tkanivami. To znamenalo, že ak strela nezasiahla životne dôležitý orgán, spôsobené zranenie nebolo veľmi vážne a ľahko sa liečilo. V 60. rokoch však v Juhoslávii vznikla nová strela typu M67, ktorá bola dlhšia a mala menej plochú základňu ako M43. Tým sa posunulo ťažisko strely viac dozadu a strela sa destabilizovala skôr počas preletu tkanivami, čo znamená, že sa začala rotovať okolo osi kolmej k najdlhšiemu rozmeru. To má za následok veľmi širokú ranu, ktorá sa dlho lieči. Napriek tomu, že strely typu M67 nefragmentujú, môžu spôsobiť vážne zranenia vďaka širokej rane, ktorú vytvárajú počas preletu tkanivami.