Sú megapixely rozhodujúcim parametrom pri kúpe fotopasce?

Tak ako pri digitálnych fotoaparátoch, tak aj pri fofopasciach platí, že výber prístroja začína
porovnávaním parametrov, ktoré sú zrozumiteľné. To znamená, že v prvom rade sa začne porovnávať
maximálny počet megapixelov, ktoré dokáže fotopasca zaznamenať.

Ale je vyšší počet megapixelov aj zárukou vyššej kvality fotky? Niekedy sa môže stať, že vyšší počet
megapixelov, pri zachovaní veľkosti snímacieho čipu môže znásobiť vplyv nekvalitnej optiky a na
fotografii sa môžu objaviť rôzne obrazové chyby (šumy). (V budúcnosti plánujeme previesť rôzne
druhy testov, ktoré budú zamerané na kvalitu fotky pri rôznych rozlíšeniach.)

Čiže na kvalitu fotografie majú najväčší vplyv tri faktory: kvalita optiky, veľkosť snímača a procesor.
Počet megapixelov začína byť zaujímavý vtedy, ak fotky plánujeme tlačiť , alebo zo zaznamenaných
fotiek vytvárať výrezy – čiže ich "zoomovať". Vtedy je už potrebné brať do úvahy aj počet
megapixelov. Na bežnú veľkosť tlačenej fotografie (ako je napr. pohľadnica) je dostatočný aj menší
počet megapixelov od 3-6 MPX. Už pri väčších veľkostiach tlačených fotografií je potrebné zvýšiť aj
počet megapixelov a tým zvýšiť rozlíšenie fotky. To isté platí aj pri vytváraní výrezov (snímka stráca na
ostrosti a kvalite pri nižšom počte megapixelov zaznamenaných na fotke).

Aký je teda záver? Počet megapixelov nie je až taký zaujímavý údaj. Je to skôr komerčný ťah od strany
výrobcov ako zjednodušiť zákazníkovi výber. Pokiaľ ale máte skutočný záujem vybrať si fotopascu,
ktorá robí kvalitné fotky, najlepšia forma je ich porovnávanie. Na našej stránke pri väčšine
fotopasciach pripojená denná a nočná fotka spolu s videom, a to zaznamenané v prírode pri rôznych
svetelných podmienkach ( ráno, popoludní, večer, noc za splnu, v nove – pozerajte na časový údaj
v popisnom poli) s najvyšším rozlíšením, a komprimované na jednu veľkosť súboru. Takže stačí
porovnávať a vybrať si fotopascu podľa porovnateľných - viditeľných parametrov, a to skutočne
dosiahnutej kvality fotky.