Supervulkán

Supervulkán je geologické označenie pre vulkán, ktorý dokáže vyprodukovať výbušnú erupciu s objemom popola a lávy presahujúcim 1 000 km3. Takáto erupcia môže mať katastrofálne dôsledky nielen pre okolitú krajinu, ale aj pre celú planétu.

Na Zemi existuje niekoľko supervulkánov, z ktorých najznámejšie sú Yellowstoneský supervulkán v USA, Toba na Sumatre, Taupo v Novom Zélande a Campi Flegrei v Taliansku. Zatiaľ však nebol zaznamenaný žiadny výbuch supervulkánu v zaznamenanej ľudskej histórii. Existujú však nejaké geologické dôkazy a náznaky, napríklad pred 77 tisíc rokmi malo dôjsť k obrovskému výbuchu sopky, výbuch bol taký silný, že dokonca mierne zmenil rotáciu zeme, ochladil zemeguľu globálne o niekoľko stupňov a následky na celú sem museli byť nepredstaviteľné, zároveň ďalšie dôkazy priniesli genetici, v našej DNA objavili, že v rovnakom období takmer vyhynulo ľudstvo (výrazne sa zmenšil genofond), má sa teda za to, že to bolo rovnako spôsobené týmto supervulkánom, malo sa jednať o sopku Toba, ktorá v súčasnosti už neexistuje a na jej mieste je už len jazero.

Erupcia supervulkánu sa líši od bežnej erupcie tým, že popol, sopečné plyny a láva sú uvoľňované na oveľa väčšej ploche. Výbuch supervulkánu je taký silný, že vyplaví celé krajiny a ovplyvní klímu planéty. Popol z erupcie sa rozšíri do atmosféry a zablokuje slnečné lúče, čo spôsobí pokles teploty na celom svete. Tento jav sa nazýva vulkanická zima a môže trvať niekoľko rokov.

Výskumy geológov ukazujú, že erupcie supervulkánov sa vyskytujú raz za každých niekoľko stotisíc rokov a súvisia s tektonickými zmenami v zemskej kôre. Tieto erupcie môžu mať devastujúci vplyv na klimatické zmeny, zmeny prostredia a v konečnom dôsledku aj na život na Zemi.

Práve preto sa o supervulkánoch vedie veľký výskum a snažia sa predpovedať ich možný výbuch. V prípade, že by sa niektorý z týchto supervulkánov aktivoval, dôsledky by mohli byť veľmi vážne pre celé ľudstvo.

Aj napriek tomu, že pravdepodobnosť erupcie supervulkánu v priebehu ľudských dejín je pomerne nízka, stále je to jedna z najnebezpečnejších prírodných katastrof. Preto je veľmi dôležité pokračovať v bádaní a snažiť sa predpovedať a minimalizovať dôsledky možného výbuchu.