Survivorship bias

Survivorship bias je psychologický jav, pri ktorom sa zameriavame iba na úspešné prípady a ignorujeme tie, ktoré zlyhali. Táto tendencia môže ovplyvniť naše rozhodnutia a viesť k nerealistickým očakávaniám.

Pekným príkladom survivorship biasu je, že britské letectvo počas druhej svetovej vojny malo tendenciu vyhodnocovať tie lietadlá, ktoré boli zasiahnuté a mali na sebe diery po strelách avšak podarilo sa im dostať späť na svoje letisko a pristáť, letectvo následne viac opancierovalo tie miesta, ktoré mali ich lietadlá často zasiahnuté. Matematik Abraham Wald však upozornil na to, že je potrebné sa zamerať práve na tie miesta, ktoré lietadlá nemali zasiahnuté, lebo to znamená, že práve tie ktoré sa domov nevrátili museli byť zasahované na tieto miesta, z toho vyplýva že toto boli tie kritické a mali za následok ich zostrelenie, zatiaľ čo tie poškodenia, ktoré mali preživšie lietadlá neboli také kritické a mohli sa aspoň vrátiť a teda ich nebolo nutné viac opancierovať. Tento príklad je veľmi populárny lebo je kontraintuitívny a mnoho ľudí práve na tomto príklade pochopí o čom je survivorship bias.

Príkladom survivorship biasu je tiež analyzovanie investičných fondov, kde sa často zameriavame iba na tie, ktoré preukázali úspešnosť v minulosti, ignorujúc tie, ktoré zbankrotovali. Týmto spôsobom dostávame neúplný obraz o skutočnej úspešnosti a rizikách s tým spojených.

Ďalším príkladom je prieskum trhu práce, kde sa zisťuje percento absolventov, ktorí získali prácu po škole. Tieto štatistiky však nezohľadňujú tých, ktorí po ukončení štúdia stále hľadajú prácu a tých, ktorí ani nedokončili štúdium a tým dávajú nepresný obraz o situácii na trhu práce.

Jedným z príkladov survivorship biasu v hudbe je hodnotenie populárnych pesničiek. Keď sa zisťuje, ktoré pesničky boli najúspešnejšie, zahrňuje sa len tie, ktoré sa dostali na vrchol rebríčkov, ignorujúc tisíce iných skladieb, ktoré nikdy nedosiahli rovnaký úspech. Tým vzniká nepresný obraz o tom, čo skutočne ľudia počúvajú a čo sa im páči, pretože zahrňuje iba úspešné prípady a ignoruje tie, ktoré zlyhali. Zároveň to navodzuje dojem, že staršie pesničky boli lepšie ako moderné, pretože len mizivé percento skladieb prežije roky a hrá sa dlhodobo, tie menej kvalitné a menej populárne upadajú do zabudnutia a zostanú len tie top.

 

Je dôležité si uvedomiť existenciu survivorship biasu a snažiť sa mu vyhnúť, aby sme dostávali čo najpresnejšie informácie a dokázali robiť realistické prognózy a rozhodnutia.