Tornádo

Tornádo je silný vír vzduchu, ktorý sa vyskytuje nad zemským povrchom a môže spôsobiť veľké škody na svojej ceste. Tornádo sa často vyskytuje v oblastiach s teplým a vlhkým počasím, najmä v oblastiach s množstvom búrok a búrkových oblakov.

Tornádo má tvar výrazného kónického víru a jeho rýchlosť vetra môže dosahovať až niekoľko stoviek kilometrov za hodinu. Tornádo sa vyskytuje najčastejšie v USA, ale môže sa vyskytnúť aj v iných častiach sveta.

Tornádo môže spôsobiť veľké škody na budovách, elektrických vedeniach a ďalšej infraštruktúre. Silné veterné poryvy môžu nielen ničiť budovy, ale aj kosiť všetko, čo stojí v ceste. Tornádo môže tiež spôsobiť zosuvy pôdy a záplavy.

Tornádo sa vyskytuje vo viacerých stupňoch intenzity, ktoré sa delia podľa rýchlosti vetra. Tornádo prvého stupňa má rýchlosť vetra asi 120 km/h, zatiaľ čo tornádo najvyššej intenzity má rýchlosť vetra väčšiu ako 500 km/h.

Predpovedanie tornáda je obtiažne, ale dnes existujú meteorologické technológie, ktoré umožňujú monitorovať búrkové oblaky a predpovedať vznik tornáda. V prípade, že sa tornádo vyskytne v blízkosti obývaných oblastí, je dôležité byť informovaný o situácii a pripraviť sa na nebezpečenstvo.

Ak sa ocitnete v blízkosti tornáda, je dôležité sa držať na bezpečnom mieste a vyhýbať sa oblastiam, kde sa môže vyskytnúť zosuv pôdy alebo záplavy. Ak nie je možné sa vyhnúť tornádu, malo by sa čo najskôr nájsť úkryt v bezpečnom mieste, ako je napríklad kryt.

Pre prevenciu škôd spôsobených tornádom by mali byť budovy a infraštruktúra v oblastiach, kde sa tornádo môže vyskytnúť, navrhnuté tak, aby odolávali silným vetrom a iným následkom tornáda.