Veľká Rača

Veľká Rača - Najvyšší Vrch Kysuckých Beskýd

Veľká Rača je najvyšším bodom v Kysuckých Beskýd, ktorý je vzdialený asi 12 km na východ od Čadce. Tento vrchol je 1 236 metrov nad morom a prechádza štátnou hranicou medzi Slovenskom a Poľskom.

Lokalita Veľká Rača leží na okraji centrálnej časti pohoria a na slovensko-poľskej hranici, čím obopína územie Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva. Hrebeň Kysuckých Beskýd, ktorým vedie rozvodnica povodí Dunaja a Visly, prechádza vrcholom Veľkej Rače. Slovenská strana vrcholu je odvodňovaná prítokmi Kysuce, zatiaľ čo poľská strana je odvodňovaná riečkou Sola. Veľký Príslop (1 044 m n. m.) sa nachádza severne na hrebeni, zatiaľ čo Malá Rača (1 153 m n. m.) sa nachádza južne a Hladká (972 m n. m.) sa nachádza západne. Veľká Rača je súčasťou CHKO Kysuce a je chránená ako Národná prírodná rezervácia (NPR).

Veľká Rača patrí k horskému chrbtu, ktorý sa tiahne zo severu a zároveň obopína Malú Raču a vedie na východ. Štátna hranica a rozvodnica Čierneho a Baltského mora prechádzajú vrcholom. Severozápadná časť masívu je odvodňovaná prítokmi Oščadnice, zatiaľ čo juhozápadná časť je odvodňovaná Klubinským potokom, ktorý smeruje do Bystrice. Poľské územie na východe je odvodňované riečkou Rycerka, ktorá ústi do rieky Sola. V západnej časti masívu sa nachádza zimné a letné športové stredisko.