Význam mena Lukáš

Meno Lukáš má pôvod v gréckom mene Loukas (Λουκᾶς), ktoré znamená "človek z Lucány". Lucánska oblasť bola oblasťou v južnej časti Talianska v antike.

V kresťanskej tradícii je meno Lukáš spojené so svätým Lukášom Evanjelistom, ktorý bol autorom jednej z kníh Nového zákona - Evanjelia podľa Lukáša. Lukáš bol lekár a spolupracovník svätého Pavla a jeho evanjelium sa zameriava na Ježišov život a jeho posolstvo milosrdenstva a zmierenia.

Meno Lukáš sa stalo veľmi populárnym v kresťanskom svete a vyskytuje sa v mnohých kultúrach po celom svete. Jeho význam môže byť spojený s kresťanskou vierou a zároveň s pôvodom z oblasti v Taliansku.