Vzdialenosť zem mesiac

Priemerná vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom je približne 384 400 kilometrov. Táto vzdialenosť sa však mení v závislosti od polohy Mesiaca na svojej obežnej dráhe okolo Zeme. Najväčšia vzdialenosť medzi Zemou a Mesiacom sa nazýva apogeum a je približne 405 000 kilometrov. Naopak, najmenšia vzdialenosť sa nazýva perigeum a je približne 363 000 kilometrov. Tieto zmeny vzdialenosti sú spôsobené gravitačnými interakciami medzi Zemou a Mesiacom a ovplyvňujú napríklad silu prílivov a odlivov.