Vzdialenosti planét od slnka

Tu je zoznam planét v slnečnej sústave a ich vzdialeností od Slnka v kilometroch, od najbližšej po najvzdialenejšiu:

Planéta Vzdialenosť od Slnka (v km)
Merkúr 57 909 227
Venuša 108 209 475
Zem 149 598 262
Mars 227 943 824
Jupiter 778 340 821
Saturn 1 426 666 422
Urán 2 870 658 186
Neptún 4 498 396 441

 

Je dôležité poznamenať, že tieto vzdialenosti sú priemerné a môžu sa meniť v závislosti od polohy planéty na jej obežnej dráhe.

Slnko je stredobodom našej slnečnej sústavy a okolo neho obehnú planéty. Vzdialenosť každej planéty od Slnka závisí na jej obežnej dráhe, pričom každá planéta má inú obežnú dráhu.

Najbližšou planétou k Slnku je Merkúr, ktorý sa pohybuje po dráhe vo vzdialenosti približne 58 miliónov kilometrov od Slnka. Nasleduje Venuša, ktorá má priemernú vzdialenosť 108 miliónov kilometrov od Slnka.

Zem je tretia planéta od Slnka a nachádza sa v priemere vo vzdialenosti 149,6 miliónov kilometrov. Mars sa pohybuje po dráhe vo vzdialenosti približne 228 miliónov kilometrov od Slnka.

Jupiter je najväčšou planétou v slnečnej sústave a nachádza sa vo vzdialenosti približne 778 miliónov kilometrov od Slnka. Saturn sa pohybuje po dráhe vo vzdialenosti 1,4 miliardy kilometrov, zatiaľ čo Urán a Neptún sa nachádzajú vo vzdialenosti 2,9 miliardy a 4,5 miliardy kilometrov od Slnka.

Pluto bol kedysi považovaný za deviatu planétu slnečnej sústavy, ale teraz je považovaný za trpaslíka. Nachádza sa vo vzdialenosti približne 5,9 miliárd kilometrov od Slnka.

Je zaujímavé poznamenať, že vzdialenosť planét od Slnka nie je statická, ale mení sa v závislosti od ich pozície na obežnej dráhe a od toho, či sa nachádzajú na svojom najbližšom alebo najvzdialenejšom bode od Slnka.