Z čoho sa skladá voda

Voda je chemická zlúčenina, ktorá sa skladá z dvoch atómov vodíka (H) a jedného atómu kyslíka (O). Chemický vzorec vody je H2O, čo znamená, že v jednej molekule vody sa nachádzajú dva atómy vodíka a jeden atóm kyslíka.

Molekuly vody sa viažu spolu pomocou kovalentných väzieb medzi atómami vodíka a kyslíka. Voda je polaritná molekula, čo znamená, že má záporný náboj na strane kyslíka a kladný náboj na strane vodíka. Táto polarita umožňuje molekulám vody vzájomne sa pritiahnuť a tvoriť vodíkové väzby, ktoré sú zodpovedné za mnohé vlastnosti vody, ako je napríklad jej vysoká povrchová napätie a vynikajúce rozpúšťacie schopnosti pre rôzne chemické látky.

Okrem atómov vodíka a kyslíka môže voda obsahovať aj rôzne minerálne a organické látky, ktoré sa v nej rozpúšťajú a vyskytujú sa v rôznych koncentráciách v závislosti od zdroja vody.