Žltá rieka

Žltá rieka, tiež známa ako Chuang-che, je druhá najdlhšia rieka v Číne s dĺžkou 5 464 km a povodím o rozlohe 752 000 km². Jej názov pochádza z farby rieky, ktorá je žltá vďaka unášanej zemi. Stredné a dolné povodie Žltej rieky je kolískou čínskej civilizácie.

Žltá rieka sa začína svoj tok v provincii Čching-chaj na Tibetskej náhornej plošine pod horou Jagra Dagze na severnom svahu pohoria Bajan Char. Na hornom toku preteká veľkými jazerami Ngoring a Gyaring a vytvára kaskády a vodopády v kotline Odon Tala a tiesňavách medzi juhovýchodnými výbežkami Kchun-lunu a Nanyšanu. Pri Liou-ťia-sia je zadržaná priehradou a zvyšuje svoj prietok vodami riek Tchao a Chuang. Potom sa stáča k severu, tečie na sever po západnom okraji plošiny Ordos, na východ cez rovinu Che-tao a nakoniec za Pao-tchou späť na juh cez planinu Löss, ktorou silno eroduje svojou cestou cez niekoľko stôp mocných sprašových vrstiev. V mieste zvanom Chu-kchou alebo Hrdlo kanvice vytvára pôsobivé kaskády, kde sa rieka medzi skalami zužuje z 500 na necelých 50 m a prepadá sa vodopádom o 17 m nižšie.

Na strednom toku prijíma Wu-ding-che, Wej-šui a Tchaj-an a na dolnom toku Yün-che, Sjang-čche a Pao-čche. Končí svoj tok v delte na pobreží Tchaj-pejského zálivu v provincii Cchaj-čou. Delta má rozlohu 39 000 km² a je veľmi plodná. Žltá rieka je dôležitým zdrojom vody pre zavlažovanie a významnou dopravnou cestou. V minulosti bola ale tiež známa svojou nestálosťou a búrlivým tokom, ktorý spôsoboval povodne.

Žltá rieka je dôležitou súčasťou čínskej histórie a kultúry. Bola kolískou čínskej civilizácie a jej delta bola plodnou oblasťou, ktorá poskytovala obživu mnohým obyvateľom. Rieka tiež poskytuje vodu pre zavlažovanie a je významnou dopravnou cestou.

V minulosti však bola Žltá rieka tiež známa svojou nestálosťou a búrlivým tokom, ktorý spôsoboval povodne. Napriek tomu, že sa dnes snažia tieto povodne riadiť pomocou priehradných múrov a kanálov, stále existuje riziko povodní v dôsledku zrážok a silného odtoku.

Okrem toho, Žltá rieka je tiež dôležitým zdrojom energie vďaka svojim vodným elektrárňam. Tie sa nachádzajú počas celého toku rieky a slúžia na výrobu elektrickej energie pre región.

V súčasnosti je Žltá rieka tiež dôležitým turistickým cieľom vďaka svojim krásnym vodopádom, kaskádam a histórii. Mnoho turistov navštevuje rieku a jej okolie, aby si vychutnali jej krásu a pozreli sa na miesta, ktoré sú súčasťou čínskej histórie a kultúry.